Architektonický ateliér Hilpert

Přístavba továrny Cerekvice Zavřít

Místo: Cerekvice
Autor: Martin Hilpert, Štěpán Tláskal
Hrubá podlažní plocha: 562 m2
Hrubý obestav. prostor: 2540 m3
Projekt: 2010 - 12

Studie přístavby vývojového a výrovního areálu se třiceti zaměstnanci. Návrh řeší modernizaci stávajících administrativních a obslužných prostor a přístavbu tak, aby splnila nároky po stránce velikosti i standardu pracovního prostředí. Návrh komplexně řeší interiér i exteriér s přesahy do úprav přístupové komunikace, parkoviště a okolních zelených ploch. V návrhu bylo nutno respektovat firemní grafiku a barvy tak, aby nová přístavba jasně reprezentovala koncern. Zároveň s důrazem na pečlivé navržení vnitřního provozu byl detailně promýšlen fasádní systém - U Glass na ocelové konstrukci s okny ve vnějším lící a barvenou a nasvícenou plnou fasádou v druhém plánu vzadu.