Architektonický ateliér Hilpert

Novostavba rodinného domu u Plzně II Zavřít

Místo: Plzeňsko
Autor: Martin Hilpert
Zastavěná plocha: 130 m2
Hrubá podlažní plocha: 260 m2
Hrubý obestav. prostor: 1690 m3
Projekt: 2009

Zadáním bylo navrhnout dvojdům jako alternativu klasickému soliternímu bydlení. Dům využívá příhodné polohy komunikace na severu a zahrady na jihu, tedy otvírá se směrem na jih, kde jsou umístěny obytné místnosti. Na severní straně směrem ke komunikaci jsou umístěny vstupy, sociální zázemí a šatny. Hlavním tématem bylo nabídnout racionální dispoziční a konstrukční řešení.